การติดตั้งไม้พื้นลามิเนต

โพสบทความโดย admin เมื่อวันที่ 06 Jun 2012
Ø ข้อแนะนำสำหรับการติดตั้งไม้พื้นลามิเนต
 • ไม้พื้นลามิเนตควรติดตั้งเป็นงานลำดับเกือบสุดท้าย หลังงานติดตั้งอื่นๆ เช่น งานติดตั้งฝ้าเพดาน, งานประปาและสุขภัณฑ์, งานไฟฟ้า, แอร์, งานสี, งานประตูหน้าต่าง, งานติดตั้ง Built-in ยกเว้นงานติดตั้ง Wallpaper เท่านั้น
 • ควรตรวจสอบสภาพความพร้อมของพื้นที่ ว่าได้มีการปรับปรุงตามแปลนที่ได้มีการแจ้งในฟอร์มตรวจพื้นที่   โดยสภาพพื้นที่ต้องมีความเรียบ, แห้ง, และมีความชื้นไม่เกินกำหนด
 • ให้ลูกค้าตรวจสอบจำนวน พื้นไม้, อุปกรณ์บัวตัวจบ ให้ครบตามเอกสารการส่งสินค้า
Ø เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งไม้พื้นลามิเนต
 
           
                  เลื่อย Jigsaw                                             เหล็กฉาก                                             ซิลิโคนพร้อมปืนยิง
                            
                

   เลื่อยวงเดือนพร้อมแท่นตัดปรับองศา                            ดินสอดำ                                                ฆ้อนยาง

                                    

               เครื่องมือช่างไม้ (สิ่ว, ฆ้อน, ตลับเมตร, ดินสอ, ฯลฯ)                      อะคริลิค Dab, สีฝุ่น, กาวร้อน, กาวลาเทกซ์


Ø งานติดตั้งไม้พื้นลามิเนต

  

    Ø เริ่มต้นจากด้วยการปูแผ่นโฟมลามิเนต(PE Foam) เพื่อ
    ป้องกันไม่ให้ความชื้นจากพื้นเข้าสู่แผ่นไม้พื้น และเพื่อเป็นฉนวน
    ป้องกันการสะท้อนของเสียง ต้องปูให้ปลายแผ่นโฟมเหลื่อมขึ้นไป
    บนกำแพง  ในการเชื่อมต่อแผ่นฟิล์ม ต้องวางชิดติดกันไม่ต้อง
    ซ้อนทับแล้วปิดทับด้วยเทปกาว

            
                            
                        Ø การเข้าไม้ให้เข้าลิ้นที่ 45 องศา  แล้วกดลงเพื่อให้ไม้เข้าล๊อคกัน

                      

                                                                   การติดตั้งแบบก่ออิฐ

                  

                                                                    การติดตั้งแบบไหล

 

 

 

          ก่อนทำการติดตั้งจำเป็นจะต้องคำนวนความกว้างของไม้พื้นลามิเนตแผ่นสุดท้ายใน แต่ละแถว โดยไม้พื้นลามิเนตแผ่นสุดท้ายที่จะทำการติดตั้ง ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 50 มม. หากความกว้างของแผ่นสุดท้ายน้อยกว่า 50 มม.แล้ว  จะต้องตัดให้แผ่นไม้พื้นลามิเนต แผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย มีความกว้างเท่ากัน คือ ไม่น้อยกว่า 50 มม. และจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างไม้พื้นกับกำแพงแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า 15 มม.

 

 

 


     ในการปูแผ่นไม้พื้นลามิเนตนั้น  แผ่นไม้แผ่นแรก ต้องวางให้ลิ้นหันเข้าหากำแพง โดยใช้ลิ่มเป็นตัวกั้น เพื่อวางแนวการติดตั้งให้ได้ระยะห่างจากกำแพงไม่ต่ำกว่า 15 มม.

 

 

 

   สำหรับการปูแบบก่ออิฐ  ปูแผ่นไม้พื้นลามิเนตแผ่นที่ 2   โดยตัดแผ่นไม้พื้นลามิเนตออกครึ่งหนึ่งก่อน แล้วปูแผ่นไม้พื้นลามิเนตในแถวที่ 2  โดยวางต่อแผ่นไม้พื้นตามด้านยาวก่อน แล้วจึงต่อด้านสั้นของแผ่นไม้ อย่างระมัดระวัง ด้วยใช้ค้อน และบล็อคไม้  จากนั้นทำการติดตั้งตามตำแหน่งที่วางแนวไว้ตลอดความยาว

 

 

                                  

       สำหรับการปูแบบไหล  เริ่มติดตั้งแถวใหม่ด้วยแผ่นไม้ส่วนที่เหลือ ซึ่งต้องมีความยาวอย่างน้อย 20 ซม.และรอยต่อตามขวางจากแถวหนึ่งไปยังอีกแถวหนึ่งของแผ่นไม้พื้นลามิเนต ควรมีระยะห่างไม่ต่ำกว่า 40 ซม.

                     
                                   

       การตัดแต่งไม้พื้นลามิเนตแผ่นสุดท้าย (ควรชิดด้านมุมของผนังห้อง) ให้เผื่อระยะห่างจากผนังตามแนวสั้น 15 มม. ทำเครื่องหมายและตัดแผ่นไม้พื้นลามิเนตไว้  เพื่อป้องกันการแตกของแผ่นไม้พื้นลามิเนต  การใช้เลื่อยตัดแผ่นไม้ ควรหงายด้านบนของแผ่นไม้ขึ้น แล้วตัดจากด้านบนของแผ่นพื้นลงไป นำแผ่นไม้พื้นลามิเนตอัดเข้าในช่องสุดท้ายที่เว้นไว้  และทำการติดตั้งต่อไปจากแถวที่ 3

 

   ทำการติดตั้งแถวถัดไปตามวิธีข้างต้นจนถึงแถวสุดท้าย

    หลังจากทำการติดตั้งไม้พื้นเสร็จให้ทำการสำรวจระยะห่างของไม้พื้นซึ่งควรมีระยะห่างจากผนังประมาณ 12-15 มม. ทุกด้าน

 

 


Ø  การติดตั้งบัวเชิงผนัง

 

                       ทากาวหลังบัว                                          ตอกตะปูเพื่อยึดหัวบัว                                     ใช้เหล็กส่งเพื่อเก็บหัวตะปู

                             

                           ทำการอุดหัวตะปูด้วย Dap ผสมสีฝุ่น                เก็บรอยต่อไม้ด้วย Dap ผสมสีฝุ่น และเก็บด้านบนของบัวด้วยซิลิโคน

Ø  การติดตั้งตัวจบตามที่กำหนด


Ø   ข้อแนะนำในการติดตั้ง

 • สำหรับห้องมีความกว้าง (ความยาว) มากกว่า 8 เมตรขึ้นไป  ต้องทำการตัดพื้นโดยใช้ตัวจบระดับเดียวกัน เพื่อรองรับการขยายตัวระหว่างรอยต่อของแผ่นไม้พื้น
 • ในการตัดไม้พื้นควรหาภาชนะรองรับ  ไม่ควรทำการตัดไม้พื้นในห้องที่ทำการติดตั้ง  ควรแยกออกไปทำนอกพื้นที่  เนื่องจากจะมีโอกาสที่ฝุ่นจากเศษไม้ไปเกาะตามผนัง ทำให้ต้องมาทำความสะอาดในภายหลัง  ในกรณีที่ทางหน่วยงานทำสีพิเศษอาจทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการซ่อมสีเพิ่มขึ้น
 • ปัญหาของการซึมของน้ำตามร่องไม้หรือตามขอบที่ติดกับหน้าต่าง, ธรณีประตู, ห้องน้ำ อาจทำให้เกิดปัญหาไม้พื้นบวมน้ำได้ เนื่องจากมีน้ำขังอยู่ระหว่างชั้นพลาสติกกับพื้น หรือระหว่างแผ่นโฟม วิธีการป้องกันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของช่างเป็น แต่หากเกิดปัญหาไม้บวมหรือพองน้ำ ก็สามารถเปลี่ยนไม้พื้นลามิเนตที่มีปัญหาเป็นแผ่นๆได้

 • ไม่ควรใช้ พลาสติก ปิดทับโดยตรงเพราะความชื้นอาจไม้มีปัญหาได้
 • ควรใช้ กระดาษลูกฟูก ปิดทับแล้วปิดทับด้วยไม้อัดจะดีที่สุด

 • สภาพที่โดนแดดต้องมีม่านหรือกระดาษป้องกันแดดมากระทบโดยตรงอาจทำให้ไม้พื้นขยายตัวสูง สีซีดจางสีโปว์แตกร่อนได้
 • ในกรณีที่ติดตั้งแล้วเสร็จสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ทันที   ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าอยู่ได้ทันที ต้องมีการเปิดห้องให้อากาศถ่ายเทเพื่อลดความชื้นในห้อง ประมาณ 2 อาทิตย์   เพื่อป้องกันความชื้นในอากาศมาทำให้พื้นไม้ลามิเนตขยายตัวมากกว่าปกติ

Ø  หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ

    การดำเนินการหลังติดตั้งไม้พื้นลามิเนต

 • ทำความสะอาดหน้างานให้เรียบร้อย
 • ให้ลูกค้าตรวจสอบจำนวน พื้นไม้, อุปกรณ์บัวตัวจบ ในส่วนที่เหลือ   กรณีที่เหลือควรแนะให้ลูกค้าเก็บสินค้าไว้เพื่อเปลี่ยนในกรณีที่อาจเกิดความเสียหายของพื้นไม้     ในกรณีลูกค้าต้องการคืน ทางบริษัทฯ จะรับคืนเฉพาะในส่วนของสินค้าที่เต็มกล่องเท่านั้น
 • ควรให้ลูกค้าลองเดินในพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย   หลังจากนั้นให้ลูกค้าเซนต์รับในเอกสารรับงาน

 

© 2017 Sakornsathien Wood and Decor, Inc. All Rights Reserved